Pabaigus “Deutsch Zentrum” mokymo centro kursus ir išlaikius baigiamąjį lankytų kursų egzaminą, išduodamas baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomas mokymosi lygis, kursų trukmė akad. valandomis, įvertinimo balas 100 balų vertinimo skalėje.